Ondrejková Lenka - ANUVA Odoo verzia 14.0+e

Informácia o Ondrejková Lenka - ANUVA inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

Fakturácia
Faktúry & platby
Webstránka
Tvorca podnikových webových stránok
Elektronický obchod
Predávajte svoje výrobky online
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov
Nástenky
Vytvorte si vlastné informačné panely
Poznámky
Zorganizovať prácu pomocou poznámok

Nainštalované lokalizácie / účtovné schémy

Slovak - Accounting