Martin Ondrejka

Informácia o Martin Ondrejka inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

Webstránka
Tvorca podnikových webových stránok
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov
Poznámky
Zorganizovať prácu pomocou poznámok