Odoo ERP

jediný nástroj, ktorý budete potrebovať na riadenie svojho podnikania, ktorý bude rásť spolu s Vašou firmou.

Vyskúšať demo

Aplikácie pre Web

Tvorca Web stránok

Web shop

Blogy

Fórum

eLearning

Live chat

Eventy

Schôdzky

Aplikácie pre predaj

CRM

Predajné miesto

Predaj

Predplatné

Aplikácie pre financie

Účtovníctvo

Fakturácia

Výdaje

Aplikácie pre projektový manažment

Sklad

Pracovné listy

Projekty

Nákup

Helpdesk

Dokumenty

Servis

Aplikácie pre výrobu

MRP

PLM

Údržba

Kvalita

Aplikácie pre HR

Nábor zamestnancov

Zamestnanci

Dovolenky

Schvaľovanie