iLogic a Autodesk Inventor

Čo je iLogic v Autodesk Inventor-e

iLogic umožnuje kreslenie zostáv a dielov založených na pravidlách a poskytuje jednoduchý spôsob ako použivať vaše zostavy aj v iných projektoch s rýchlimy úpravami. Pomocou iLogic-u možete štandardizovať a automatizovať procesy navrhovania a konfigurovať svoj produkt a ušetriť tak čas.
‎Ak ste používateľ Microsoft Excel, možno ste už počuli o makrách v Exceli na urýchlenie konkrétnej úlohy. iLogic je teda podobný nástroj ktorý je integrovaný priamo v programe Autodesk Inventor.

Možnosti iLogic-u

Pravidlá iLogic-u sú integrované priamo do dielov, zostáv a výkresov. Používajú sa na nastavenie parametrov a hodnôt pre dizajn vášho modelu. Tieto pravidlá môžu používať nasledovné typy parametrov: Textové, Pravdivé/Nepravdivé a Viachodnotové zoznamy. Tieto typy parametrov môžete použiť na zapisovanie pravidiel, ktoré obsahujú nielen číselné vstupné hodnoty a ich pomocou tak riadiť váš model alebo výkres.

Funkcie automatizácie v iLogic

iLogic je zjednodušený programovací jazyk a tak dizajnéri, inžinieri môžu implementovať funkcie iLogic-u s malými alebo žiadnymi znalosťami programovania. Pomocou iLogic-u môžete automatizovať:

 • Vyhľadanie a úpravu konfigurácie iDielu (iPart) alebo iZostavy (iAssembly), ktoré sa automaticky nastavujú na základe podmienok definovaných v pravidlách na úrovni zostavy

 • Povolenie/zakázanie dielov, prvkov alebo komponentov na závislostí od pravidiel pomocou podmienených argumentov

 • Automaticky aktualizujte a nastavujte špecifikácie závitu pri zmene priemeru otvoru alebo tŕňa

 • Čítanie a písanie a reagovanie na materiálové alebo reprezentačné aspekty projektových dokumentov, hmotnosť alebo objem komponentov a konštrukčné parametre

 • Aktualizujte údaje kusovníka (BOM) pri vytváraní nových konfigurácií v dôsledku zmien modelu

 • Obmedziť alebo automaticky opraviť vstupné hodnoty používateľa, aby sa zabezpečila platnosť výsledných konfigurácií a súlad s konštrukčnými špecifikáciami a normami

 • Čítanie a písanie do excelovských tabuľiek

 • Možnoti vyskakovacích okien na poskytovanie spätnej väzby, možností a informácií počas vykonávania zmien.

Vlastné používateľské rozhranie vytvorené pomocou pravidiel iLogic

iLogic a parametre môžete prepojiť s vlastným dialógovým oknom a umožniť tak zmenu parametrov. Táto funkcia poskytuje používateľské rozhranie pre šablónu návrhu riadenú pravidlami bez toho aby musel uživateľ listovať všetky parametre modelu, užívateľ vidí len tie ktoré sú pre daný model podstatné.

VB.NET v pravidlách iLogic

Pomocou VB.NET programovacieho jazyka v pravidlách iLogic môžete:

 • Čítať a zápisovať do súborov HTML, textových súborov, dokumentov programu Word a súborov v iných formátoch

 • Komunikovať s inými aplikáciami systému Windows

 • Automatizovať publikovanie do formátu DWF alebo iných formátov súborov

 • Spustiť externé aplikácie a existujúce makrá VBA

 • Pripojiť sa k externej databáze (napríklad Microsoft® Access alebo SQL Server)

 • Priame používanie funkcií Inventor API

Potrebujete pomôcť s automatizáciou vašich modelov?


Kontaktujte nás